O nás | MBe++ing - online Matched Be++ing systém

O Nás & Matched Bettingu

Matched Betting je metoda, jejímž používáním lze vydělávat na bonusech a kurzech sázkových kanceláří za pomoci matematických výpočtů.
Jelikož se sází vždy na všechny možné výsledky vybrané sportovní události, je tedy Matched Betting bezrizikový.

Tím pádem se nejedná o hazard, který z dlouhodobého hlediska peníze nevydělává.

My se touto metodou, tedy jakožto uživatelé, zabýváme již několik let a někdy na začátku roku 2018 jsme začali uvažovat o rozšíření této metody na český trh a to především pro naše přátele a kamárady, kteří nás velmi často oslovovali a chtěli do této problematiky zasvětit. A z této malé nevinné myšlenky, vznikl celý tento projekt.

Ing. Jan Šrubař
Jednatel
Technické oddělení

Honza se touto metodou začal zabývat již v roce 2015 při studiu vysoké školy s cílem vytváření pasivního příjmu. Jelikož úspěšně vystudoval VŠE, obor informační systémy a technologie s vedlejší specializací řízení kvality softwaru, byla jeho role při tvoření tohoto projektu naprosto jasná. Právě on přišel s myšlenkou přivést tuto metodu v námi společně vytvořené podobě na český trh.

Michal Čáp
Jednatel
Obchod & Marketing

Michal do projektu vnáší cenné zkušenosti, které nabyl za více než deset let působení ve světě obchodu. Jeho preciznost a smysl pro detail posouvají naše společné nápady vždy o něco výše. Na starosti má vedení obchodního týmu a veškeré činnosti spojené s marketingem. Dohlíží na procesy vedoucí k přehlednosti a srozumitelnosti našeho systému s cílem maximálního přínosu pro uživatele.

Ing. František Boháč
Společník
Matematika & Algoritmizace

František vystudoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu na ČVUT, obor aplikované matematicko-stochastické metody s vedlejší specializací aplikované matematické statistiky, teorie pravděpodobností a náhodných procesů a počítačové simulace. Stojí za tvorbou většiny našich klíčových kalkulaček a nástrojů.